Numer 22(75)

23 września, 2020

Od redakcji 22(75), czyli recenzje, recenzje, słoneczna Hiszpania i zwierzęta 23 września 2020 Dzisiejsze wydanie teatrologii.info przynosi osiem recenzji. Na szczęście zwiększyliśmy ostatnio ilość miejsc na recenzje, bo by było krucho. Niektórzy nasi autorzy musieli pisać po dwie recenzje, żeby nadążyć za premierami w swoich miastach. Wszystko to oznacza, że teatr polski żyje – i niech tak zostanie. Witamy też w naszym gronie nowego autora – dr. Adama Domalewskiego z Poznania. Będzie opisywał życie teatralne w stolicy Wielkopolski, a może i w całym województwie. Hej, sceny w Wielkopolsce – nareszcie mamy dla Was recenzenta! Publikujemy też bardzo ciekawą rozmowę Katarzyny Wojtysiak-Wawrzyniak z Jarosławem Bielskim, naszym człowiekiem w Hiszpanii, którego bogaty dorobek jest w Polsce chyba za mało znany. No i felieton – o zwierzętach – na czasie, ale akurat tak się wszystko złożyło…. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)