Tablica na Teatrze na Pohulance z napisem: Lietuvos rusų dramos teatras, fot. Marzena Kuraś

Numer 120(173)

15 września, 2022

Od redakcji 120(173), czyli Teatr na Pohulance. 15 września 2022 Po powrocie z Litwy publikujemy recenzje dwóch przedstawień oraz felieton. Justyna Kozłowska omawia przeniesioną we współczesne realia polskie adaptację toczącej się w Wielkiej Brytanii w połowie minionego wieku Samotności długodystansowca Alana Sillitoe’a, graną w Teatrze WARSawy. Kamil Bujny analizuje zaś Syrenę. Antomię miłości na motywach opowiadania singapurskiej pisarki Amandy Lee Koe, wystawioną w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu jako apologię powrotu do natury i nienormatywnej seksualności. Marek Kochan w felietonie Davos. Agenda 2030 podjął próbę odtworzenia rozmów prowadzonych przez politycznych i ekonomicznych liderów na organizowanych regularnie ich spotkaniach mających rozwiązywać problemy globalnej cywilizacji. W trakcie ubiegłotygodniowego pobytu w Wilnie odwiedziliśmy tamtejszy Teatr na Pohulance, zmieniony jeszcze za czasów Związku Sowieckiego na siedzibę Litewskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego. Na frontonie i na tablicy znajduje się jego litewska nazwa. W całym budynku brakuje natomiast jakiejkolwiek informacji, że został postawiony i otwarty przez Polaków 25 października 1913 i miał służyć wyłącznie ich zespołom teatralnym, jak podkreślono w akcie założycielskim. Wznoszono go bowiem w ramach odradzania się polskiego życia teatralnego w Wilnie, które znikło w wyniku działań Cesarstwa Rosyjskiego po 1863. Przedwczoraj dotarła do nas jednak wiadomość, że minister kultury Litwy, Simonas Kairys, w obliczu wojny Rosji z Ukrainą postanowił, po konsultacjach, zmienić nazwę budynku, który odtąd ma być Starym Teatrem w Wilnie. Wybór nazwy jest jednak wątpliwy, ponieważ starym należałoby raczej nazwać teatr uruchomiony jeszcze w 1796 roku przez Wojciecha Bogusławskiego w oficynie Pałacu Radziwiłłowskiego. Natomiast gmach otwarty w roku 1913, od ulicy, przy której się znajdował, nazywano zazwyczaj Teatrem na Pohulance, niezależnie od tego czy był własnością prywatną, miejską albo państwową. Ponieważ w owej tradycyjnej nazwie, jeśli się uda do niej przekonać Litwinów, nie będzie zaznaczony jego rodowód, należałoby na fasadzie i we foyer umieścić informację o okolicznościach powstania gmachu i roli, jaką odegrał w historii polskiego teatru. O tablicę przypominającą nazwiska najwybitniejszych twórców teatru działających na Pohulance – Juliusza Osterwy, który uczynił go siedzibą Reduty w latach 1926-1929, Aleksandra Zelwerowicza czy Mieczysława Szpakiewicza – powinna już zadbać strona polska. W miniony piątek, 10 września 2022, siłami trzech polskich instytucji doprowadzono do odsłonięcia w Wilnie pomnika Adama Mickiewicza, zaprojektowanego w międzywojniu przez Zbigniewa Pronaszkę. Przygotowanie odpowiednich tablic do Teatru na Pohulance jest więc tym bardziej możliwe, tak jak uzgodnienie z władzami Litwy nadania mu odpowiedniej nazwy. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Kamil Bujny / BYĆ ALBO MIEĆ

Syrena. Anatomia miłości Zuzanny Bojdy na motywach noweli Amandy Lee Koe, reżyseria Daria Kopiec, Wrocławski Teatr Współczesny. Zuzanna […]

Justyna Kozłowska / BIEG PO WOLNOŚĆ

Samotność długodystansowca na podstawie opowiadania Alana Sillitoe’a, reżyseria Adam Sajnuk, Teatr WARSawy w Warszawie. Alan Sillitoe w kultowym […]