Stanisław Dróżdż „Klepsydra”

Numer 135(188)

29 grudnia, 2022

Od redakcji 135(188), czyli tempus fugit 29 grudnia 2022 Mijający właśnie rok upłynął – także w teatrze – w cieniu barbarzyńskiej wojny na Ukrainie. Nie wiadomo, czy nowy przyniesie zakończenie działań militarnych i jakie skutki wojna spowoduje w najbliższych miesiącach w sferze gospodarczo-finansowej lub geopolitycznym układzie sił, które mają wpływ na kondycję szeroko rozumianej kultury, w tym na życie teatralne i omawiające je czasopisma. W rodzimym teatrze sytuacja wydaje się dość stabilna i w nadchodzącym roku raczej żaden przełom nie nastąpi. Może kolejne pokolenie, urodzone już w XXI wieku, żyjące w „rozszerzonej czasoprzestrzeni”, zaproponuje coś odmiennego. Jak postrzega świat i do czego jest zdolna ta generacja, ulegająca ideom nie tylko ekologicznym, ukazał Paweł Jurek w jednej ze swych miniatur dramatycznych przygotowanych dla nas na czas bożonarodzeniowo-noworoczny. W Zapowiedziach informacja o II edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza organizowanego przez Teatr Miejski w Gliwicach. W związku z kończącym się rokiem wszystkim naszym Autorom i Współpracownikom z teatrów z całego kraju oraz Czytelnikom portalu dziękujemy za współdziałanie i bycie z nami. W nowym roku 2023 pomyślności Wszystkim życzy redakcja: Jagoda Hernik Spalińska, Marzena Kuraś, Magda Smorzewska, Rafał Węgrzyniak.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)