George Gower, Elizabeth I Tudor, rok 1600

Numer 107(160)

26 maja, 2022

Od redakcji 107(160), czyli Dzień Matki, Królowej-Matki…. 26 maja 2022 Wydanie tego numeru wypada akurat w Dzień Matki. I wcale nie musieliśmy dobierać specjalnie tekstów z tej okazji, bo ostatnie trzy premiery warszawskie, których recenzje dziś publikujemy, opowiadają o kobietach i podejmują temat każdej ich roli społecznej, w tym również oczywiście matki. Justyna Kozłowska w recenzji To wiem na pewno Bovella z Ateneum w reżyserii Iwony Kempy opisuje spektakl o rodzinie, której głównym spoiwem jest matka, co okazuje się zwłaszcza gdy jej już nie ma. Marzena Kuraś pisze o spektaklu Grzegorza Wiśniewskiego Maria Stuart w Teatrze Narodowym, gdzie z pomocą tragedii Friedricha Schillera obserwujemy królową, gdy eliminuje swą konkurentkę, która – o paradoksie – stanie się matką jej przyszłego następcy, ponieważ Elżbieta I umrze bezdzietnie, a tron po niej przejmie syn Marii, Jakub I Stewart. Zuzanna Liszewska–Soloch komentuje zaś premierę Męża i żony Fredry w reżyserii Krystyny Jandy w Teatrze Polonia. W tej sztuce wrogiem kobiety jest nie tylko mężczyzna, ale również, jak u Schillera, druga kobieta, która także zada ten najbardziej bolesny cios. Te trzy bardzo udane spektakle na dodatek mają – każdy z nich – swoje drugie dna, które czynią ten zestaw mieszanką jeszcze bardziej wybuchową i paradoksalną. O takich drugich dnach lubi pisać w swych miniaturach Paweł Jurek. Tak jest też i tym razem. Poszukiwaniem zaszyfrowanych znaczeń i niespodziewanych kontekstów zajmują się hermeneuci na kolokwiach naukowych – zapraszamy więc w imieniu Pracowni Teatrologicznej na seminarium poświęcone przedstawieniu Historyji o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z teatru lubelskiego. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

5 KOLOKWIUM TEATRALNE 30 V 2022

Pracownia Teatrologiczna serdecznie zaprasza do udziału w piątym Kolokwium Teatralnym, które odbędzie się w formule online 30 maja […]