Numer 86(139)

23 grudnia, 2021

Od redakcji 86(139), czyli BOŻE NARODZENIE 23 grudnia 2021 Bożonarodzeniowe wydanie teatrologii.pl ma charakter prawdziwie świąteczny. Trzy miniatury dramatyczne napisane przez Pawła Jurka – celne i prawdziwe, troszeczkę złośliwe, ale równocześnie pełne serdecznej życzliwości – ukazują różne możliwości spędzenia Bożego Narodzenia, jak również kontrowersje nie tylko wokół jego wymiaru obyczajowego. Kolejna edycja teatrologii.pl, jeszcze mająca charakter świąteczny, powinna się pojawić 30 grudnia, czyli tuż przed Nowym Rokiem. My, cała redakcja teatrologii.pl, naszym Autorom i Czytelnikom, zarówno będącym z nami niemal od początku, jak ciągle do nas dołączającym, życzymy wspaniałego świątecznego czasu w gronie najbliższych, dużo wspólnych głębokich przeżyć, radości i nadziei, które daje światło narodzonego Chrystusa. Redakcja teatrologii.pl.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)