Natalia Kabanow

Numer 187(240)

25 stycznia, 2024

Od redakcji 187(240), czyli ułuda wolności. 25 stycznia 2024 Wielość i rozbieżność koncepcji ludzkiej wolności w świecie absorbuje od wieków nie tylko filozofów czy antropologów, ale jest także wdzięcznym tematem dla teatru. Chętnie sięga po tę problematykę również współczesny teatr progresywny, uznając niejednokrotnie za przyczynę braku wolności jednostek opresyjne stereotypy kulturowe. Echa tych zagadnień odnajdziemy w recenzjach spektakli w naszym aktualnych wydaniu. O premierze „Dziewczyny, która podeptała chleb”, odwołującej się do baśni Hansa Christiana Andersena, w reżyserii Mariusza Grzegorzka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku pisze Karol Rawski, zwracając uwagę, że „doprowadzona do anarchii wolność staje się więzieniem”. Spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego zatytułowany „Dramat rodzaju męskiego” na podstawie Stulejki Jakuba Tabaczka w reżyserii Marcina Libera recenzuje Kamil Bujny, opisując prześmiewcze ukazywanie przez reżysera stereotypów męskości. Nowe wystawienie dramatu Juliusza Słowackiego „Horsztyński” na scenie Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reżyserii Krzysztofa Prusa, ukazujące nieprzewidywalność losu, analizuje Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak. Przedstawienie Grupy Wolność z Białegostoku „Syn” na podstawie opowiadania „Podmieniony syn” Mirosława Miniszewskiego w reżyserii Karola Smacznego, Mateusza Smacznego, Marcina Tomkiela recenzuje Kamil Zimnoch, przywołując pytania stawiane przez twórców: czy piekło to inni? czy możliwe jest porozumienie między ja i inny? Rafał Węgrzyniak w felietonie „Przemoc stosowana” ukazuje moralne satysfakcje i pisarskie osiągnięcia Tadeusza Słobodzianka, który po odejściu z Teatru Dramatycznego w Warszawie przejętego przez Monikę Strzępkę, traktowany był przez środowiska feministyczne i lewicowe jako twórca skończony i bez jakiejkolwiek przyszłości. Okazuje się jednak, że progresywne trendy w teatrze można powstrzymać, a nawet odwrócić. Publikujemy także recenzję Aleksandry Wach dwóch książek poświęconych musicalowi. Są to: „Ten cały musical” Mateusza Borkowskiego, Jacka Mikołajczyka i Marcina Zawady (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2023) i „Więcej niż musical. Teatr Wojciecha Kościelniaka” Piotra Sobierskiego (Gdyńskie Centrum Kultury, Gdynia 2018). W Zapowiedziach wznowiony po 10 latach, zorganizowany przez niezależny Teatr Pijana Sypialnia festiwal WrzAWA, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Wrzyj, Warszawo”. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)

Karol Rawski / NADCHODZI NOC

Dziewczyna, która podeptała chleb, reżyseria Mariusz Grzegorzek, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Pierwsza tegoroczna premiera Teatru Wybrzeże w reżyserii […]

Kamil Bujny / DOKTÓR, CO MA MOTÓR

Dramat rodzaju męskiego na podstawie Stulejki Jakuba Tabaczka, reżyseria Marcin Liber, Wrocławski Teatr Współczesny. Dramat rodzaju męskiego, kolejny […]

Rafał Węgrzyniak / PRZEMOC STOSOWANA

W połowie stycznia w „Dwutygodniku” ukazała się dyskusja z udziałem pięciu teatrolożek-feministek zatytułowana Porażka?. Jej uczestniczki próbują zaprzeczyć […]

WrzAWA 2.0 FESTIWAL REAKTYWACJA

„Wrzyj Warszawo” – pod takim hasłem odbędzie się reaktywowany po ponad 10 latach WrzAWA 2.0 Festiwal, który odbędzie się w […]