Odys i świnie, Teatr Śląski, fot. Przemysław Jendroska

Numer 105(158)

12 maja, 2022

Od redakcji 105(158), czyli pułapki współczesności. 12 maja 2022 Nasze kolejne wydanie Teatrologii przynosi trzy recenzje i wiosenny, zwiewny felieton, którego charakterowi nie należy dać się zwieść. Rafał Węgrzyniak tym razem pisze o wydanej przez Teatr Narodowy w ubiegłym roku książce Magdaleny Raszewskiej Dejmek. W recenzji Pułapki Różewicza w reżyserii Krzysztofa Babickiego Edward Jakiel zauważa w spektaklu „możliwości refleksji nad pułapką własnej imaginacji, pułapką pozoranctwa, pułapką historii, rodziny, fałszywych relacji, zakłamania…” . W takie sidła wpada Agata Duda-Gracz w swym przedstawieniu Odys i świnie, czyli opowieść mitomana, o którym pisze Magdalena Mikrut-Majeranek. Reżyserka, rozliczając polskie społeczeństwo, zarzuca mu między innymi ksenofobiczne zachowania, zwłaszcza w odniesieniu do imigrantów, jednak bez głębszego rozeznania społecznych i politycznych uwarunkowań. Jak pisze recenzentka, Duda-Gracz kompilując „różne teksty kultury, miesza w olbrzymim rezerwuarze ludzkich postaw i poglądów, łącząc sensy i wywracając ich znaczenie”. Równie niebezpieczną pułapką okazała się Gejowska fantazja na tematy narodowe Tony’ego Kushnera, przerobiona na polską wersję przez Michała Telegę. Jak zauważa opisujący ten krakowski spektakl Artur Grabowski „Stare argumenty pozostają oczywiście w mocy: tradycyjna rodzina to źródło opresji wobec indywiduum, patriotyzm to nacjonalizm, a nacjonalizm to antysemityzm, zaś antysemityzm to to samo, co homofobia.” W swym felietonowym cyklu Jolanta Hinc-Mackiewicz dzieli się wspomnieniami z czasów prowadzenia alternatywnego Teatru Efemerycznego, odniesieniami do aktualnego życia teatralnego, ale pisze także o dzisiejszej sytuacji, wynikającej z wojennych działań na Ukrainie. Oby jej lęki nie ziściły się. W dziale Książki tekst Rafała Węgrzyniaka, pod tytułem Sprzeczności Dejmka, przybliża meandry powstawania biografii tego bezsprzecznie jednego z ważniejszych reżyserów teatralnych drugiej połowy XX wieku. W Zapowiedziach zainteresowani znajdą informację o uroczystościach 25 lecia Teatru Kropka Theatre prowadzonego przez Jolantę Juszkiewicz. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Edward Jakiel / GDYŃSKA PUŁAPKA

Pułapka Tadeusza Różewicza, reżyseria Krzysztof Babicki, Teatr Miejski w Gdyni. Dramat Tadeusza Różewicza Pułapka był wielokrotnie i na […]

25-LECIE TEATRU KROPKA THEATRE

W tym roku Teatr Kropka Theatre Jolanty Juszkiewicz obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji odbywa się pokaz przedstawień […]