Numer 83(136)

9 grudnia, 2021

Od redakcji 83(136), czyli starość na scenach narodowych. 9 grudnia 2021 W dzisiejszym, grudniowym, wydaniu publikujemy dwie recenzje przedstawień powstałych w Teatrze Narodowym w Warszawie i Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. O warszawskiej premierze”Wieczoru Trzech Króli” Williama Shakespeare’a – wystawionego w formie pastiszu musicalu czy operetki – w reżyserii Piotra Cieplaka pisze Rafał Węgrzyniak, zwracając uwagę na „przeniknięte autoironią szyderstwo ze starych mężczyzn”. Spektakl Agnieszki Glińskiej o starszej pani, wysłanej do specjalnego zakładu dla kobiet nieprzystosowanych do męskiego świata, pod tytułem „Trąbka do słuchania”, według autobiograficznej powieści Leonory Carrington, komentuje Artur Grabowski. Jak podkreśla, z surrealistycznego i somnambulicznego utworu Carrington wyciekła lekkość, przeistaczająca się w spektaklu w moralizatorską prozę życia. Z kolei felieton Marka Kochana przenosi nas na ateński Akropol do Odeonu Heroda Attyka, gdzie miało miejsce, wykreowane przez pisarza, wielkie i błyskotliwe widowisko muzyczne, formą nawiązujące do tego z Teatru Narodowego. Jego bohaterką była „Wielka Aktywistka” „Święta od klimatu” Greta Thunberg. Dlaczego ten musical powinien zakończyć się – zdaniem autora – cytatem z Norwida: „pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona, a niźli skona pieśń, naród pierw wstanie” można przeczytać w felietonie „Greta Superstar.” I jeszcze na zakończenie zapowiedź specjalnego wydania teatrologii.pl, które ukaże się w poniedziałek, 13 grudnia, w związku z przypadającą w tym roku czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w 1981. mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Artur Grabowski / TRĄBKA I ZADĘCIE

Trąbka do słuchania według powieści Leonory Carrington, reżyseria Agnieszka Glińska, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Surrealistyczną powieść Leonory […]