Numer 7(60)

27 maja, 2020

Od Redakcji 7(60), czyli Dramat 27 maja 2020 Dziś po raz drugi proponujemy lekturę sztuki współczesnego polskiego autora oraz rozmowę z nim i artykuł wprowadzający. Autorem tym jest nasz stały współpracownik – Jarosław Jakubowski. Wybraliśmy do publikacji dramat zatytułowany Kukła. Jak pisze we wprowadzającym go artykule Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak: „Sztuka Jakubowskiego, posługując się czysto realistycznym językiem, otwiera niepokojącą przestrzeń metafizyczną. Niewielu autorów dramatycznych dziś, tak jak on, przerzuca most do naszych najwybitniejszych poetów metafizycznych XVI i XVII wieku, takich jak Mikołaj Sęp-Sarzyński ze swoim słynnym sonetem O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, gdzie pisze: „”Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?”. Ten straszliwy bój nasz codzienny dziś w dramacie opisuje Jarosław Jakubowski.” Rozmowę z autorem przeprowadziła Jolanta Hinc-Mackiewicz, traktując ją jako okazję do pytań wykraczających poza sam dramat. To rozmowa, dla której utwór jest wstępem do wymiany myśli. O idei tych rozmów i swoim cyklu nazwanym Z OBOZU ŚWIĘTYCH Jolanta Hinc-Mackiewicz pisze obok, w drugim bloku Od Redakcji. Nowy dramat i cały blok z nim związany – czyli rozmowa z autorem i tekst o sztuce – prezentujemy co miesiąc. Zapraszamy autorów do nasyłania swoich dramatów. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)