Numer 188(241)

1 lutego, 2024

Od redakcji 188(241), czyli bohaterowie czują się staro. 1 lutego 2024 Pierwszy lutowy numer „Teatrologii.info” przynosi cztery recenzje, felieton i zapowiedź. Z recenzji dowiadujemy się, że dwaj ikoniczni bohaterowie światowej literatury, czyli Don Kichot i Hamlet w ostatnich premierach są grani przez aktorów wyraźnie starszych od swoich bohaterów. Taki zabieg wykorzystano w „Don Kichocie” Jakuba Roszkowskiego w Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, o którym pisze Magdalena Mikrut-Majeranek oraz w „Hamlecie” osnutym na motywach utworu Shakespeare’a w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, recenzowanym przez Wojciecha Jerzego Kielera. Zderzenie młodości ze starością ma też miejsce w łódzkim Jaraczu, gdzie reżyser Artur Hofman wystawił sztukę „Dwoje” autora żydowskiego pochodzenia Rona Elishy. Stary rabin czerpie w niej siły witalne ze spotkania z młodszą kobietą, która mimo żydowskiego pochodzenia podczas wojny była strażniczką z formacji SS w obozie koncentracyjnym – pisze Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak. Rodzajem odpoczynku po tych wrażeniach może być opis spektaklu-recitalu „Liryki lozańskie” w Teatrze Wierszalin, gdzie z kolei młoda aktorka Monika Kwiatkowska wciela się między innymi w stojącego u progu starości Adama Mickiewicza. Z całego serca polecamy lekturę felietonu Jarosława Jakubowskiego. Planuje on program i repertuar Teatru Niepopularnego, „w którym poruszane będą wyłącznie tematy niepopularne, niepodejmowane przez inne teatry”. Jakie to tematy? Oj, warto przeczytać. I jak co roku „Teatrologia.info” patronuje kolejnej, już piętnastej, edycji Festiwalu Nowe Epifanie, którego zapowiedź zamieszczamy. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

„Teatrologia.pl” to nazwa portalu, który jest rozszerzoną, cyfrową wersją tygodnika „Teatrologia.info”. Redakcja tygodnika i portalu jest tożsama.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)
Karol Rawski (redaktor)