Numer 23(76)

1 października, 2020

Od redakcji 23(76), czyli dwa jubileusze i teatr Jandy. 1 października 2020 W tym miesiącu odbyły się dwa jubileusze: 50 lat istnienia Sceny Plastycznej KUL i 60 lat istnienia jednego z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce czyli Kaliskich Spotkań Teatralnych. Scena Plastyczna KUL, stworzona przez Leszka Mądzika, podczas obchodów swego jubileuszu pokazała swą najnowszą premierę Kres. Jarosław Gajewski w tekście poświęconym temu wydarzeniu zadaje pytania do których inspiruje ta niezwykła scena i jej premiera. Pytania zasadnicze dla teatru i dla życia. Kaliskie Spotkania Teatralne odbyły się w tym roku w zmienionym terminie, w okrojonym składzie, z ograniczonym programem wydarzeń i spotkań. Z nich najbardziej dotkliwe to rezygnacja ze spotkań z dawnymi dyrektorami Festiwalu – o czym opowiada dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu i dyrektor Festiwalu Bartosz Zaczykiewicz. Kaliskie Spotkania Teatralne musiały się odbyć, bo akurat w tym roku przypada ich okrągła rocznica. Rozmowa porusza jednak też inne ważne tematy – wspomnienie lockdownu i aktualne strategie sanitarne w teatrze, jak również ich konsekwencje, i co bardzo ciekawe – wątpliwości, które budzą niektóre zasady anty-covidowe. To przemyślenia człowieka teatru i warto się w nie wsłuchać i nad nimi zastanowić. Może pracownicy teatrów polskich powinni wspólnie zawalczyć o inne regulacje. Portal teatrologia.info był patronem medialnym Kaliskich Spotkań Teatralnych. Dziś publikujemy również relację naszego akredytowanego przy festiwalu wysłannika, Huberta Michalaka, jak również jego recenzję z najnowszej premiery w tym teatrze. Dwa numery temu prezentowaliśmy opis spektaklu Jolanty Juszkiewicz, opartego na Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, przygotowany przez prof. Andrzeja Dąbrówkę, słynnego znawcę teatru dawnego. Poprosiliśmy teraz prof. Dąbrówkę by poszedł dla odmiany na sztukę współczesną czyli na Oszustów, do warszawskiego teatru prywatnego, czyli do Och-Teatru, i by również takie przedstawienie opisał. Również w teatrze Krystyny Jandy, ale na scenie Polonia, na innym spektaklu, bo na Cravate Club, była nasza redaktorka Marzena Kuraś i też opisała swoje wrażenia. A tymczasem Jarosław Komorowski wyciągnął kolejny smakowity kąsek z historii teatru – budowanie sowieckiej narracji „w temacie Szekspira”. I śmieszno i straszno. Tak więc dzisiejsze wydanie teatrologii.info pod znakiem jubileuszy i scen Krystyny Jandy, z małą dawką refleksji nad naginaniem rzeczywistości do ideologii. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)