Numer 96(149)

10 marca, 2022

Od redakcji 96(149), czyli wojna i wiara. 10 marca 2022 Mija właśnie drugi tydzień wojny na Ukrainie. Wprost do niej nawiązuje felieton Jarosława Komorowskiego Kilka obrazków z ziem ukrainnych. Życie teatralne w Polsce toczy się w cieniu agresji Rosji na Ukrainę. W większości teatrów aktorzy wychodzą do ukłonów z niebiesko-żółtymi flagami, demonstrując solidarność z walecznymi Ukraińcami. Tak było choćby w Teatrze Nowym w Łodzi po premierze Don Juana Moliere’a rozegranego w scenerii kościoła. Wojna zmienia też gruntownie wymowę spektakli. Okrucieństwo wojny zaczęło dominować w Scenach z egzekucji Howarda Barkera ukazujących powstawanie w siedemnastowiecznej Wenecji obrazu przedstawiającego bitwę morską, wystawione zaś w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku jako dramat twórców represjonowanych przez świeckich i kościelnych mecenasów. Serio zabrzmiał motyw ukazanej groteskowo, bo spersonifikowanej i androgynicznej Kuli, która zabiła nie tylko pierwszego prezydenta międzywojennej Polski w Narutowiczu Sebastiana Majewskiego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W epilogu sztuki Baron Műnchhausen dla dorosłych Macieja Wojtyszki, wystawionej w Teatrze Narodowym w Warszawie, zrozpaczony stary aktor zamierza się z kolei wystrzelić na kuli armatniej. Wojna odcisnęła swe piętno na Kierunku zwiedzania, opartym na książce Marcina Wichy, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W bydgoskim teatrze zorganizowano bowiem czytanie napisanego w schronie dramatu pisarki z Kijowa przybyłej właśnie do Polski. Przedstawienie odtwarzające wystawę abstrakcyjnych obrazów Kazimierza Malewicza w przedrewolucyjnej Rosji powstało zaś w ramach XIII edycji Nowych Epifanii osnutych wokół pytania Jezusa: „Czemuś mnie opuścił?”. W pierwszym odcinku Dzienniczka owego festiwalu, którego kolejny rok jesteśmy patronem medialnym, debiutuje w naszym portalu znana w środowisku Justyna Kozłowska. Publikujemy jej omówienie „spotkania” osób rozczarowanych polskim katolicyzmem, zatytułowanego Obraz/y uczuć, a przygotowanego pod okiem Weroniki Murek w Teatrze Ludowym w Krakowie. rw.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Edward Jakiel / BARKERA NIHIL NOVI

Sceny z egzekucji Howarda Barkera, reżyseria Adam Orzechowski, Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Dramat Howarda Barkera Sceny z egzekucji […]