Ewa Demarczyk

Numer 18(71)

26 sierpnia, 2020

Od redakcji 18(71), czyli Wspaniali ludzie. 26 sierpnia 2020 Ostatnie dni przyniosły wiadomości o odejściu niezwykłych ludzi: Ewy Demarczyk, Marii Janion, Wojciecha Karpińskiego, Henryka Wujca. Wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin naszego życia, głównie tego z okresu PRL, ponieważ właśnie na ten czas przypadł ich „wiek męski – zwycięski”. Czy jeszcze są tacy ludzie? Czy nasze pokolenie dało takie nazwiska? Rafał Węgrzyniak w swoim felietonie, niczym zespół Dżem, pisze o tym, że „Wspaniali ludzie nie powrócą, Nie powrócą już! ” a równocześnie „Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat”. Dzięki wspaniałym ludziom coś zostało w każdym z nas. W dziale Zapowiedzi umieściliśmy informację o wystawie, która już została otwarta. Nadal jednak można ją odwiedzić. To wystawa teatralna, poświęcona wystawieniom Balladyny Juliusza Słowackiego, którą prezentuje warszawska galeria Kordegarda. To też spotkanie ze wspaniałymi ludźmi, którzy nie powrócą już. Zaś potencjału wspaniałości dotyczą dwa kolejne teksty. Publikujemy dziś trzecią, ostatnią, część książki Bogusława Jasińskiego Kwestia Teatru. Tym razem fragment o aktorze. Jarosław Gajewski – aktor – napisał komentarz do tego tekstu. jhs.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Jarosław Gajewski / AKTOR BADACZ?

„Aktor, ale człowiek sławny”, mówi Hrabina w Norwidowskim Aktorze o osobie, którą zamierza podjąć w swym salonie. Wydaje […]